Handvatten voor kinderen die opgroeien in een gezin onder invloed


 • Een heldere kijk van kinderen op zichzelf en de ouderlijke problematiek loont; het kind schuldenvrij maken o.a. door juiste/aangepaste informatie te geven.
 • Humor, steun, veiligheid, time-out (hobby, interesse)…: zoeken bij wie ze deze ondersteuning kunnen vinden.
 • Zelfwaardegevoel van het kind vergroten door erkenning te geven bij de inzet van een kind, door te zoeken naar talenten, door te spreken over veerkracht bij een kind.
 • Contact met leeftijdsgenootjes, lotgenoten: bevragen voor wie ze veel betekenen, wie voor hen veel betekent.
 • toestemming vragen van de ouders om te praten.
 • Zoeken hoe de kinderen controle kunnen krijgen over de situatie. Wat hebben ze hiervoor nodig?
 • Bevragen wanneer, waar ze nog genoeg kind mogen/kunnen zijn…
 • Stilstaan bij positieve verhalen over de ouder-kindrelatie.
 • Zoeken naar plekken waar kinderen goede ondersteuning vinden door niet-gebruikende ouders (structuur bieden, aanwezig zijn…).
 • Praten over de relatie van de ouders zelf. Wanneer ze zelf nog een goede relatie hebben, kan dit houvast geven aan een kind.
 • Aangeven dat gevoelens normaal zijn en besproken mogen worden.