EXPERTISEGROEP OUDERS ONDER INVLOED

Deskundigheidsbevordering rond het werken met gezinnen waarbij één of beide ouders kampen met een afhankelijkheidsproblematiek.


Wat

De Expertisegroep Ouders Onder Invloed is samengesteld uit vertegenwoordigers van diverse projecten en werkingen in Vlaanderen die werken met ouders met een afhankelijkheidsprobleem:  CAD Limburg, DoDo (Kompas vzw), GoiA (Free Clinic vzw),  Katharsis vzw, KDO (MSOC Gent) , KiDO (MSOC Oostende), MaPA (MSOC Vlaams-Brabant), OP+ (Adic vzw), PROject (Free Clinic vzw), De Tipi (De Kiem vzw), Therapeutische Gemeenschap Merelbeke (De Sleutel) en VAD. Een uitgebreidere beschrijving van het hulpverleningsaanbod van deze werkingen naar ouders en kinderen vind je hier.

Doel

Deskundigheidsbevordering rond het werken met gezinnen waarbij één of beide ouders kampen met een afhankelijkheidsproblematiek.

Realisaties

De Expertisegroep publiceert op regelmatige basis Exponent, een gratis nieuwsbrief met relevante achtergrondinformatie betreffende het werken met (kinderen van) ouders met een afhankelijkheidsproblematiek.

Daarnaast ontwikkelde de Expertisegroep i.s.m. Huis van het Kind Leuven in 2016 met middelen van de Koning Boudewijnstichting ondersteunend beeldmateriaal dat kan gebruikt worden om de veerkracht van kinderen die opgroeien in deze gezinnen te vergroten. Dit beeldmateriaal kan tevens gebruikt worden om ouders met een afhankelijkheidsproblematiek binnen een begeleidingscontext te sensibiliseren omtrent de mogelijke impact van het ouderlijk middelengebruik om hun kinderen maar hen tevens handvatten bieden om hier mee aan de slag te gaan.

De komende maanden zal deze website nog verder aangevuld worden met relevante achtergrondinformatie.