Nieuwsbrief EXPONENT


De Antwerpse werking Bubbels & Babbels, voortaan gekend als GoiA, publiceerde tussen 2001 en 2013 op regelmatige basis haar nieuwsbrief  ‘De Babbelbox’.  Deze publicatie bevatte telkens zowel eigen als gastbijdragen waarbij dieper werd ingegaan op specifieke aspecten in  het werken met “gezinnen onder invloed”.

Vanaf 2013 werd de redactieraad van deze nieuwsbrief uitgebreid met medewerkers van gelijkaardige projecten over het gans het Vlaamse landsgedeelte.  De eerste nieuwsbrief  ‘nieuwe stijl’  kreeg een nieuwe naam, Exponent, en is voortaan een uitgave van de Expertisegroep Ouders Onder Invloed.

Hieronder vind je alle reeds verschenen uitgaven terug. Klik op de afbeelding om te downloaden als pdf.

Inhoud Exponent 9 – (december 2020)

 • De hulpverlening aan zwangere vrouwen met een verslavingsprobleem is complex
 • Open brief Vlaams Expertise Netwerk voor Perinatale Mentale Gezondheid
 • In de pers: ‘Kind afnemen van verslaafde ouders zelden goed idee’
 • Adverse Childhood Experiences (ACE’s)
 • Uitgelezen: Ingrijpende jeugdervaringen en gezondheidsproblemen
 • Ouder aan het woord
 • Interview met jeugdrechter Herman Dams
 • Te Gek!?-campagne 2020-2021: Roes(t)
 • Vernieuwd aanbod voor KOAP/KOPP
 • Wolk in mijn hoofd – Campagne om  mentale problemen in de perinatale periode bespreekbaar te maken
 • Bewuster nadenken over geluk met de geluksdriehoek

Inhoud Exponent 8 (december 2019)

⦁ De kindreflex: nieuw instrument voor veiligheid van kinderen
⦁ Factsheet KVO/KOAP
⦁ GRIP ondersteunt KOAP online
⦁ Opgroeien als KOPP/KOAP-kind
⦁ Wat gaat er om in hun KO(A)P?
⦁ Onderzoek naar ervaringen van moeders met een verslavingsprolematiek
⦁ Dienst in de kijker: Kind & Gezin
⦁ Moederschap en druggebruik: het belang van hechtingsgebaseerde methodieken en trauma-geïnformeerde organisatiecultuur
⦁ Voorstelling ‘Kriebel op reis’
⦁ Terugblik op Kidsdag in MSOC Vlaams Brabant
⦁ Een veilige gehechtheid als stevige basis voor het leven
⦁ Connect 0-4: preventie vroegdetectie en –interventie van psychisch problemen bij gezinnen met jonge kinderen
⦁ Cinematos: The Night – Twee jongetjes en hun verslaafde moeder.

 

Inhoud Exponent 7 (september 2018)

 • Ouderschap en ouderbegeleiding – Een gesprek met Lieve Cottyn over de nalatenschap van Alice van der Pas
 • Instructiefilm voor hulpverleners bij de MaPa-box
 • Evenwichtskunstenaars – een interview met Elize Lam
 • 2-daagse training KOAP
 • Op zoek naar ervaringskennis – Verslag van een ontmoetingsmoment voor ouders met een verslavingsproblematiek
 • Bubbels & Babbels vervelt tot GoiA
 • ‘Verplicht ons niet om te praten!’ – Luisteren naar en leren van kinderen en jongeren die opgroeien bij een ouder met alcoholproblemen
 • Werken met ouders met een verslavingsproblematiek in CKG Molenberg
 • Ouder aan het woord bij Radio Gaga
 • Factsheet: Borstvoeding en middelengebruik
 • Ouder aan het woord

 

Inhoud Exponent 6 (april 2017)

* Het belang van mentaliseren – UKJA geeft antwoord aan verslaafde ouders
* Opgroeien bij een moeder met psychische problemen
* Ouder aan het woord: Van gebruikende mama tot ervaringsdeskundig hulpverlener
* VAD Vormingsaanbod
* Opvoedingsondersteuning voor ouders met jonge kinderen binnen Dagcentrum De Sleutel Gent
* De kracht van beeldtaal. Aan de slag met KOAP-beeldmateriaal
* Cinematos: Winter Buoy
* Boekbespreking: Handboek Programma Verslaving & Ouderschap (PVO)
* Cinematos: Ne me quitte pas
* Boekbespreking: Een verslaving in huis. Zelfhulpboek voor naastbetrokkenen
* Uit de pers: Laat kind helpen bij afkicken van zijn ouders
* Boekbespreking: Integrale hulpverlening aan ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen en hun kinderen

Inhoud Exponent 5  (april 2016)

* Op stap met KOAP-ouders. Terugblik op een studiedag exponent 5
* Koning Boudewijnstichting ondersteunt KOAP-projecten
* Boekbespreking ‘Parenting and Substance Abuse, Developmental Approaches to Interventions’
* In de kijker: PONDO – Perinataal onder-steuningnetwerk druggebruikende ouders
* Safety First – Veiligheidsplannen binnen de ambulante begeleiding van ouders met een verslavingsproblematiek
* Ervaringen van een ouder met Integrale Jeugdhulp
* ‘Deal with it’ – Intiem familieportret van Shamira Raphaëla over haar verslaafde vader
* Prenatale cannabis blootstelling en het ont-wikkelende kind – een gedoogde materie
* Beleving van ouderschap, opvoedingsonder-steuning en vooroordelen door ouders met een drugsverslaving

Exponent4Inhoud Exponent 4  ( september 2015)

Themanummer ‘Vaders onder invloed”

* ‘Misschien zal ik papa zien morgen, hé mama’
* Bouwen aan ouderlijke interventies voor druggebruikende vaders
* Cinematos
* Dienst in de kijker: Time-Out
* Programma Verslaving en Ouderschap
* Vaders in kwetsbare gezinnen
* Ouder aan het woord
* Zo ouder, zo kind
* Dodo ondersteunt gezinnen met drugafhankelijke ouders in West-Vlaanderen
* Jeugdervaringen van volwassenen van wie de ouders psychische aandoeningen hadden
* Ik maak de klik– nieuw onlineplatform voor kinderen van ouders met psychische problemen of een verslaving
* Uit de pers: Bijna één op twintig Belgen slachtoffer van geweld thuis

exponent 3

Inhoud Exponent 3 (december 2014)

* Video-interactiebegeleiding als methodiek binnen OP+
* Samenwerking tussen gezinsbegeleiders en ouders met een verslavingsproblematiek onderzocht
* Het blijven toch je ouders, 10 jaar later
* Een inkijk in de wereld van middelenafhankelijke vrouwen
* Dienst in de kijker: Het jeugdparket van Antwerpen
* Ouder aan het woord
* Cinematos
* Tevredenheid cliënten KDO-project onderzocht
* Verslaving bespreekbaar maken met ‘De MaPa-box’
* Project opvoedingsondersteuning voor druggebruikende papa’s in de gevangenis

 

EXPONENT 2Inhoud Exponent 2 (april 2014)

Themanummer Zwanger en verslaafd
* Zwanger en verslaafd: een complex gegeven
* Ouder aan het woord
* Cinematos: Precious
* ‘Gezinnen onder invloed’ begeleid door de jeugdzorg – Het beleid en de praktijk in Schotland als exemplarisch voorbeeld
* Zwangerschap, ecstasy en marihuana: join(t) the club?
* Anticonceptiecounseling
* Zwanger in een therapeutische gemeenschap
* Perinataal Aanbod Regio Leuven (PAReL)
* De begeleiding van zwangere drugafhankelijke vrouwen binnen MSOC Antwerpen
* ‘Alsof er geen harde schijf in je hoofd zit’ – Het Foetaal Alcoholsyndroom (FAS)

 

 Inhoud Exponent 1 (juli 2013)
* Een kinderstem in de drughulpverlening
* Cinematos
* Vroegtijdige hulp aan kinderen ‘probleemouders’ werkt
* Minder zelfcontrole en meer problemen bij kinderen van verslaafde ouders
* Reflecties over ouderschap door drugsverslaafde ouders die onder toezicht staan van jeugdzorg
* Als jij voor mama moet spelen, kan je geen kind meer zijn
* Ouder aan het woord
* De egeltjes. Praten met je kinderen over je druggebruik
* Stapsgewijze netwerkontwikkeling rond ouders met een drugprobleem
* Online hulpverlening via Gokhulp.be
* Expertisegroep Ouders Onder Invloed.

Wenst u op de hoogte gehouden te worden wanneer er een nieuwe nieuwsbrief verschijnt, stuur ons dan uw gegevens door:

Abonneren Exponent.